Trang chủ » Phòng Chức Năng » PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

 1. Vị trí, Chức năng, nhiệm vụ:

  • Vị trí:

 • Phòng Vật tư Thiết bị là một phòng chức năng, trực thuộc Bệnh viện và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.
  • Chức năng:
 • Phòng VTTB là phòng chức năng do Tổng Giám Đốc Bệnh Viện ra quyết định thành lập nhằm tham mưu cho Tổng Giám Đốc các vấn đề có liên quan đến mua sắm, quản lý, vận hành toàn bộ vật tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện theo quy định của pháp luật và theo quy định của quy chế này.
  • Nhiệm vụ:
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc phụ trách về toàn bộ công tác của phòng do Tổng Giám đốc phân công.
 • Quản lý toàn bộ Trang thiết bị y tế trong bệnh viện phục vụ cho công tác khám chưa bệnh đạt hiệu quả.
 • Mua sắm vật tư trang thiết bị y tế theo các đề xuất của Khoa/phòng đã được Ban giám đốc duyệt mua.
 • Quản lý, điều phối trang thiết bị máy móc hậu cần: máy vi tính, máy lạnh, tủ lạnh, hệ thống điện thoại, máy phát điện, gường tủ, bàn ghế làm việc, …. (gọi chung là thiết bị thông dụng) trong toàn Bệnh viện.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống oxy, hệ thống sử lý nước thải, máy phát điện bệnh viện.
 • Chịu trách nhiệm bào trì bảo quản máy móc thông dụng, giường tủ bàn ghế làm việc, hệ thống điện, nước, …trong Bệnh viện.
 1. Tổ chức nhân sự phòng:

Tổng số: 17 người.

 • Trưởng phòng: Nguyễn Công Trường.
 • Tổ trưởng: Phạm Thái An.
 1. Thành tựu:

 • Mua sắm kịp thời vật tư trang thiết bị y tế của các Khoa/phòng đã được Ban giám đốc duyệt mua.
 • Có sáng kiến cải tiến về chất lượng trong công việc.
 • Không có những sự cố nghiêm trọng xảy ra về điện và thiết bị sử dụng.
 • Hoàn thành 100% các chỉ tiêu do Bệnh viện giao.
 • Thực hiện công việc bảo trì máy móc theo định kỳ theo đúng kế hoạch.
 1. Tầm nhìn và định hướng phát triển:

  • Hoạt động:
 • Tổng hợp các đề nghị của các Khoa/phòng lập kế hoạch mua sắm trình Ban giám đốc xét duyệt.
 • Cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất của vật tư trang thiết bị hiện nay để định hướng tốt trong việc tư vấn mua sắm vật tư trang thiết trang thiết bị y tế cho các Khoa/phòng và trình duyệt Ban giám đốc.
 • Kịp thời nhanh chóng bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế bị hư hỏng nhằm đảm bảo không có sự cố nghiêm trọng xảy ra.
  • Nhân sự:
 • Bổ sung nhân lực theo từng giai đoạn phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quy mô hoạt động của phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *