Trang chủ » Tin tức » Tin Tức Bệnh Viện » PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT: LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2022

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT: LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2022

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT: LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2022

???????????? Ngày 10/10/2023 và 12/10/2023 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG đã tổ chức các buổi phổ biến Pháp luật và Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2023 và công văn số 37/KH-LĐLĐ ngày 27 tháng 09 năm 2023 của Liên đoàn Lao động Quận Tân Bình về tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022.

???????????? Công đoàn bệnh viện đã phổ biến cho các cán bộ công đoàn nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động trong việc thi hành Luật; đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của đoàn viên công đoàn.

????Cùng nhìn lại hình ảnh trong chương trình:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *